Bereken hier uw ontslagvergoeding!

Als u wordt ontslagen heeft u vaak recht op een ontslagvergoeding. Vul in de linker kolom uw gegevens in en bereken zelf uw ontslagvergoeding! Deze ontslagvergoeding is een indicatie.

De ontslagvergoeding wordt berekend door het aantal jaren in dienst (factor A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (factor B) en met factor C. In factor C worden de bijzondere omstandigheden van het geval uitgedrukt in een cijfer.

     Het aantal jaren in dienst bij de werkgever tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor ½, van 35 tot 45 jaar tellen voor 1, van 45 tot 55 jaar tellen voor 1½ en vanaf 55 jaar tellen voor 2.

Factor C

Factor C is de lastigste factor. In de C factor is aandacht voor bijzondere omstandigheden. Het gaat vooral om de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever.

Een werknemer die van de werkgever op zijn kosten cursussen en dergelijke heeft mogen volgen, heeft een betere positie op de arbeidsmarkt en heeft dus minder financiële bescherming nodig dan zijn collega die niet die gelegenheid heeft gehad.

Een werknemer die werkzaam is in een branche waar een groot gebrek is aan personeel heeft minder bescherming nodig dan een werknemer die werkzaam is in een sector waarin al veel werkloosheid heerst.

Financiële positie werkgever

Als de werkgever kan aantonen (met jaarstukken en onderbouwde prognoses) dat een met de formule berekende vergoeding voor hem onbetaalbaar is, zal de vergoeding omlaag worden bijgesteld.


Laat u goed informeren

Wilt u advies over uw situatie? Neem dan contact op met een ontslag advocaat via Het-Ontslag.nl voor deskundig en vrijblijvend advies.

Op de website van HetOntslag.nl kunt u uw ontslagvergoeding berekenen.


 

© BerekeningOntslagvergoeding.nl | design by ridgehkr